Đồng hồ đôi các loại, đồng hồ giá rẻ dành cho sinh viên