Đồng hồ Dior nữ, Đồng hồ Dior sang trọng - Hàng F1 - NVW0220, ĐỒNG HỒ DIOR MẶT ĐÁ SÁNG