Đăng ký nhận tin


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Send an Instant Message

Send an Instant Message
 

Chỉ Đường Đi

Google+

Hướng dẫn

Tìm kiếm cơ bản

 • Tất cả những từ khóa tìm kiếm đều phải phù hợp với tên sản phẩm, mô tả sản phẩm và mã sản phẩm.
 • Cố gắng tìm với những từ khóa ngắn gọn và xúc tích.
 • Có thể tìm kiếm nhiều từ khóa cùng lúc. Tất cả những từ khóa tìm kiếm của bạn được xếp hạng cao hoặc thấp.
 • Tất cả những từ ngữ có dưới 3 ký tự sẽ được tự động xóa khỏi chuỗi từ khóa tìm kiếm của bạn.

Ví dụ:

 • ipod touch
 • mp3 player

Tìm kiếm nâng cao

 • Nếu bạn muốn tìm kiếm chính xác một cụm từ, bạn hãy đưa cụm từ đó vào dấu ngoặc kép
 • Những từ khóa 'and', 'or' và ]'not' là những từ khóa đặc biệt dùng để kết hợp các từ ngữ.
  • and dùng để chỉ rõ rằng cả hai thuật nhữ phải có mặt trong kết quả tìm kiếm.
  • or dùng để chỉ rõ rằng chỉ cần có mặt một trong các thuật ngữ trong kết quả tìm kiếm.
  • not chỉ rõ rằng không được tồn thuật ngữ này trong kết quả tìm kiếm.
Ví dụ:
 • ipod or creative
 • music not creative

Lọc kết quả tìm kiếm

Bộ lọc kết quả tìm kiếm giúp bạn tối ưu hóa kết quả tìm kiếm theo những sở thích cá nhân của bạn, giúp bạn có thể tìm thấy kết quả cần tìm một cách nhanh nhất.

Những thuật ngữ dùng để lọc kết quả tìm kiếm cần được bổ xung vào thuật ngữ tìm kiếm. Có thể hỗ trợ nhiều thuật ngữ tìm kiếm, mỗi thuật ngữ có thể cách nhau bằng những dấu cách.

Hỗ trợ những bộ lọc tìm kiếm sau đây.

price: Cho phép lọc kết quả tìm kiếm theo giá sản phẩm.
price:$300-$400, price:>$400
rating: Cho phép lọc kết quả tìm kiếm theo sự đánh giá của khách hàng.
rating:1-5, rating:1, rating:>2
featured: Chỉ những sản phẩm nổi bật.
featured:true, featured:yes
instock: Chỉ những sản phẩm đang còn trong kho.
instock:true, instock:yes
freeshipping: Chỉ những sản phẩm được miễn phí vận chuyển.
freeshipping:true